شما اینجا هستید
خانه > برند > کیفیت خدمات

کیفیت خدمات

میزان سازگاری سطوح مختلف خدمت با انتظارات مشتری.کیفیت خدمات عبارت است از تمرکز بر چیزی که به مشتریان تحویل داده می شود. موقعیتی که خدمات در آن ارائه می شود و اینکه آن خدمات چگونه ارائه می شود. کیفیت خدمات عبارت است از توجه مستمر سازمان به برآورده ساختن نیازها و خواسته های مشتریان خود؛ و یا لایکوایز وکلاوس ، معتقدند؛ کیفیت خدمات از سه جنبه فیزیکی، موقعیتی و رفتاری قابل توصیف است. به عبارت دیگر، به عقیده کلاوس کیفیت خدمات به چیزی که ارائه می شود، موقعیتی که خدمات ارائه می شود، و چگونگی ارائه آن اشاره دارد. از این گذشته، کلاوس خاطرنشان می‌کند استانداردهای کیفیت خدمات معمولاً بر اساس تجربیات قبلی که مشتریان از ارائه دهندگان خدمات دارد، تعیین می شود. این استانداردها اغلب نشان‌دهنده جنبه های فنی وفیزیکی خدمات هستند. تاوسند وگبهارت کیفیت واقعی وکیفیت ادراک شده را معرفی می‌کنند. کیفیت واقعی به معنای کیفیتی است که به طور خاص با آن روبه‌رو شده اند. از سوی دیگر کیفیت ادراک شده به معنی احساس مشتری از کیفیتی است که انتظار داشته آن را دریافت کند و آنچه که در عمل دریافت کرده است.

صفا تقی پور
از زمانی که بخاطر دارم، به برند و تبلیغات علاقه داشتم، طی این سال ها مطالعات زیادی انجام دادم و هر چی بیشتر مطالعه کردم، متوجه شدم کمتر میدونم، چون علم برندینگ بسیار گسترده و بروزه و مدام لازمه تا خودتو بروز کنی. اینجا محل اشتراک گذاری دانش برند، اگه به برندسازی علاقه دارین همراه من باشین. پس؛ برند تو بساز و‌خوب #تبلیغ کن‌ تا بتونی محصول تو در فضای آنلاین#مانا‌ و #پایا کنی.
http://brandironi.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Top