شما اینجا هستید
خانه > مدیریت بازار > خرید اجباری > ویژگی های خریدوسواسی

ویژگی های خریدوسواسی

 • مک الروی و دیگران (۱۹۹۴) چهار ویژگی برای تشخیص خرید وسواسی ارائه کرده اند:

 1. اشتغال ذهنی مکرر به خرید، هزینه و انگیزه های قبل از خرید که غیر قابل کنترل باشد.

 2. پولی که اغلب بر روی موارد غیر ضروری و بیش از توان مالی فرد صرف شود.

 3. خریدی که باعث احساس اضطراب، شرم و گناه شود.

 4. صرف زمان بیش از حد معمول برای خرید که با کار، خانواده و عملکرد طبیعی فرد تداخل داشته باشد.

 • بر اساس نظر وینستن ودیگران(۲۰۱۴) سه ویژگی اصلی و عمده ی خرید وسواسی عبارتند از:

 1. مصرف کنندگان یک میل یاگرایش غیرقابل کنترل را برای خرید تجربه می کنند؛

 2. مصرف کنندگان نمی توانند خودشان را در امرخرید کنترل کنند؛

 3. مصرف کنندگان بدون در نظرگرفتن تأثیر بد بر روی زندگیشان از لحاظ اجتماعی و مالی به خرید ادامه می دهند.

 • با توجه به مطالعه ی اوگین و فابر(۱۹۸۹) خریداران وسواسی معمولا دارای دو معیار هستند:

 1. رفتار آنها باید “تکراری” باشد.

 2. برای افراد “مشکل ساز” باشد.

صفا تقی پور
از زمانی که بخاطر دارم، به برند و تبلیغات علاقه داشتم، طی این سال ها مطالعات زیادی انجام دادم و هر چی بیشتر مطالعه کردم، متوجه شدم کمتر میدونم، چون علم برندینگ بسیار گسترده و بروزه و مدام لازمه تا خودتو بروز کنی. اینجا محل اشتراک گذاری دانش برند، اگه به برندسازی علاقه دارین همراه من باشین. پس؛ برند تو بساز و‌خوب #تبلیغ کن‌ تا بتونی محصول تو در فضای آنلاین#مانا‌ و #پایا کنی.
http://brandironi.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Top