شما اینجا هستید
خانه > مدیریت بازار > مفهوم قصد خرید

مفهوم قصد خرید

اگرچه تمایل به خرید همان عمل واقعی خرید نیست، اما تمایلات یک فرد تأثیر بسیار مهمی بر رفتارهای آینده او دارد و ارتباط میان نیت خرید و رفتار خرید واقعی توسط مطالعات قبلی به تأیید رسیده است. به ­طور واضح و روشن، نیات نقش بسیار مهمی را در هدایت رفتار بازی می­ کند. قصد خرید مصرف­ کننده از یک برند نه تنها نگرش به آن برند بلکه با درنظر گرفتن مجموعه­ ای از برندها نمودار پیدا می­ کند. قصد خرید نسبت به یک کالای خاص، به طرز تلقی و اعتقاد به آن وابسته است. قصد خرید مصرف­ کننده از یک برند نه  تنها از نگرش به آن برند، بلکه با در نظر گرفتن مجموعه ­ای از برندها نمودار پیدا می­ کند. قصد خرید تحت تأثیر عقیده­ ی دیگران و همچنین عوامل پیش­ بینی نشده قرار می­گیرد. عوامل غیرقابل پیش بینی ممکن است درست زمانی که مصرف­ کننده می­خواهد وارد عمل شود، قصد او را تغییر دهند. با این وصف، رجحان و حتی قصد خرید، همیشه به انتخاب و خریدی واقعی نمی­ انجامند، این عوامل شاید باعث هدایت رفتار خرید شوند، ولی ممکن است نتیجه­ ای به دنبال نداشته باشند.

در طول فرآیند تصمیم­ گیری، مصرف­ کننده برای خرید محصول یا خدمات، مشتری باید در ابتدا کیفیت محصول یا خدمات را دریابد، سپس قصد خرید ایجاد خواهد شد. کاریلت و دیگران در سال ۲۰۰۹ چنین بیان کردند: بهتر بودن خدمات به قصد رفتاری مثبت و قصد خرید مصرف­ کننده منجر می­ شود و مراجعه بعدی او را افزایش می­ دهد. به­ عبارت دیگر، وقتی فروشگاه کیفیت خدماتی خوبی را ارائه دهد، رضایت مصرف­ کنندگان افزایش یافته و قصد خرید محصولات در فروشگاه نیز افزایش می یابد.

قصد خرید به یک طرح برای خرید یک کالا یا خدمات خاص در آینده اشاره دارد.قصد خرید میزان گرایش و تمایل مشتری برای خرید موارد مورد نیاز خود از شرکت یا سازمان خاص می‌باشد. قصد خرید مصرف کننده نه تنها از نگرش به آن برند به وجود می آید، بلکه با در نظر گرفتن مجموعه ای از برندها شکل می گیـرد. تمایل، نشانه ای از آمادگی فرد برای بروز یک رفتار خاص است و دقیقا قبل از رفتار می آید. تمایل، براساس دیدگاه فرد در قبال رفتار، هنجار عینی و کنترل رفتاری ادراک شده می باشد که هر عامل بر اساس ارتباط خود با رفتار و جمعیت ذی نفع، ارزش گذاری می شود. مقاصد خرید گرایش های عملی شخصی مربوط به نام تجاری است. تمایل به خرید طرح آگاهانه انفرادی به منظور تلاش برای خرید یک برند است. قصد خرید نشان می دهد، افـراد تمایـل دارند در رفتارهایی درگیر شوند که قصد انجام آنها را دارند. قصد خرید، مصرف کننده را به اقدامات خرید هدف مستقیم بین رفتار مصرف کننده و حامیان مالی تشویق می کند. همچنین قصد خرید اغلب اندازه گیری شده و توسط مدیران بازاریابی به عنوان ورودی برای تصمیم گیری در مورد محصولات و خدمات جدید و موجود استفاده می شود.

فیشبن و آجزن، قصد را تشخیص عمل در یک مسیرمعین می دانند. آنها قصد خرید را به عنوان احتمال ذهنی شکل دهی یک رفتار خاص تعریف کرده اند. به عنوان مثال قصد خرید یک محصول خاص به عنوان پیشبینی کننده خوب رفتار واقعی در خرید محصول تشخیص داده شده است. مطابق با پژوهش لامبر، قصد خرید به عنوان یک حالت ذهنی تعریف می شود که منعکس کننده تصمیم شخص برای انجام رفتار است. بنابراین داشتن درک بهتری از مقاصد رفتاری مصرف کنندگان می تواند به بازاریابان کمک کند تا ارتباط بهتری با گروه هدف برقرار کنند. اغلب مقیاس قصد خرید برای شناسایی احتمالات خرید کالاها در طول یک دوره زمانی معین مورد استفاده قرار می گیرند. دی بیان می کند که مقیاس های ارادی می توانند از مقیاس های رفتاری در دستیابی به تصمیم مشتری موثرتر، باشند، زیرا ممکن است مشتریان از روی اجبار اقدام به خرید کنند. آجزن در مدل رفتار برنامه ریزی شده خود معتقد است که مقاصد رفتاری تاثیرات انگیزشی بر رفتار دارند. بنابراین نیات رفتاری به عنوان نزدیک ترین پیش بینی کننده ی رفتار مشاهده می شوند.

صفا تقی پور
از زمانی که بخاطر دارم، به برند و تبلیغات علاقه داشتم، طی این سال ها مطالعات زیادی انجام دادم و هر چی بیشتر مطالعه کردم، متوجه شدم کمتر میدونم، چون علم برندینگ بسیار گسترده و بروزه و مدام لازمه تا خودتو بروز کنی. اینجا محل اشتراک گذاری دانش برند، اگه به برندسازی علاقه دارین همراه من باشین. پس؛ برند تو بساز و‌خوب #تبلیغ کن‌ تا بتونی محصول تو در فضای آنلاین#مانا‌ و #پایا کنی.
http://brandironi.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Top