شما اینجا هستید

مفهوم ریسک

ریسک در فرهنگ لغت آکسفورد مفهوم ریسک واژه عبارتست از نوع رخداد نامطلوب و امکان در آینده، موقعیتی که ممکن است عواقب و پیشامدهای نامطلوبی به همراه داشته باشد و یا خطرناک باشد. زمانی که احتمال وقوع انتظارات کمتر از ۱۰۰ درصد باشد ریسک به وجود می آید. چرا که هر گونه اقدام مصرف کنندگان پیامدهایی به دنبال خواهد داشت که آن ها قادر به پیش بینی آن نیستند که گاها بعضی از این پیامدها نامطلوب خواهند بود؛  لذا رفتار آنان همراه با ریسک گردیده و در نتیجه ریسک درمورد نتیجه اقدامی که احتمال وقوع خسارات یا آسیب فیزیکی دیگر را در پی خواهد داشت نشان دهنده وجود عدم قطعیت است.

صفا تقی پور
از زمانی که بخاطر دارم، به برند و تبلیغات علاقه داشتم، طی این سال ها مطالعات زیادی انجام دادم و هر چی بیشتر مطالعه کردم، متوجه شدم کمتر میدونم، چون علم برندینگ بسیار گسترده و بروزه و مدام لازمه تا خودتو بروز کنی. اینجا محل اشتراک گذاری دانش برند، اگه به برندسازی علاقه دارین همراه من باشین. پس؛ برند تو بساز و‌خوب #تبلیغ کن‌ تا بتونی محصول تو در فضای آنلاین#مانا‌ و #پایا کنی.
http://brandironi.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Top