شما اینجا هستید
خانه > برند > تعریف وفاداری

تعریف وفاداری

وفاداری به منزله­ ی یکی از شاخص های کنترل و مدیریت قلمداد می شود و نیز به تمایل خرید دوباره و تحلیل قیمت مشتریان، برمی گردد.

رشد وفاداری مشتری درآمد آینده را با مشتری فعلی ایمن می کند. براین اساس وفاداری مشتری، هدف نهایی شرکتهاست.

وفاداری به منزله­ ی تعداد نامشخص تکرار خرید از یک تأمین کننده در دوره ای معین تعریف می گردد.

حال آنکه در تعریفی جامع­ تر، وفاداری به تعهدی قوی، به منظور خرید مجدد یک محصول یا خدمتی برتر در آینده، اطلاق می گردد، به گونه ای که همان مارک یا محصول باوجود تأثیرات و تلاش های بازاریابی بالقوه رقبا خریداری گردد.

بسیاری از محققان وفاداری مشتری را سازه­ای دوبعدی تلقی می کنند که این ابعاد دربرگیرنده ی جوانب نگرشی و رفتاری می باشد. وفاداری علاوه بر ابعاد نگرشی و رفتاری ، بعد شناختی را نیز دربرمی گیرد. بعد نگرشی وفاداری، شامل ویژگی هایی نظیر بازاریابی شفاهی، نحوه­ی رفتار اعتراض آمیز و نیات خرید است. بعد رفتاری وفاداری نیز دربردارنده­ی اعتبار، نام تجاری، کشش قیمت و رفتار خرید می گردد. مقیاس های نگرشی به منزله­ی ابزاری ارزشمند، بیش از مقیاسهای رفتاری برای شناسایی عوامل موثر بر وفاداری مشتری کاربرد دارند و در نتیجه، در قیاس با مقیاس های رفتاری، مزیت بیشتری دارند. بعد شناختی وفاداری، مولفه هایی از قبیل اولویت قائل شدن برای ارائه دهنده­ی خدمات، طبق این باور که ارائه دهنده­ی خدمات، پیشنهاد دهنده­ی بهترین پیشنهادات است و این پیشنهادات متناسب با نیازهای مشتری طراحی شده است، می باشد. علاوه این سه بعد، وفاداری باید شامل عواملی مانند تعهد و اعتماد باشد. حتی در اغلب مطالعات، این دو مفهوم به مثابه­ی مقدمات وفاداری و اجزای در نظر گرفته شده است.

صفا تقی پور
از زمانی که بخاطر دارم، به برند و تبلیغات علاقه داشتم، طی این سال ها مطالعات زیادی انجام دادم و هر چی بیشتر مطالعه کردم، متوجه شدم کمتر میدونم، چون علم برندینگ بسیار گسترده و بروزه و مدام لازمه تا خودتو بروز کنی. اینجا محل اشتراک گذاری دانش برند، اگه به برندسازی علاقه دارین همراه من باشین. پس؛ برند تو بساز و‌خوب #تبلیغ کن‌ تا بتونی محصول تو در فضای آنلاین#مانا‌ و #پایا کنی.
http://brandironi.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Top