شما اینجا هستید
خانه > مدیریت بازار > خرید اجباری > تعاریف خریدوسواسی

تعاریف خریدوسواسی

  • خرید وسواسی یک نوع رفتار مصرف ناکارآمد، بیش از حد و مخل زندگی افراد تعریف شده است
  • خرید وسواسی به عنوان رفتارخرید مزمن و تکراری که یک واکنش اولیه به رویدادها و احساسات منفی است، تعریف شده است
  • خریدوسواسی درواقع رفتاروسواس گونه می باشد که اکثرااز طریق محرک هایی نظیرمیزان تنش واضطراب آغاز می شود
  • در بازاریابی رفتارهای خریدوسواسی به عنوان رفتارهای غیرقابل کنترل و بیش از حد وقت گیر تعبیر می شود

تعاریف خرید وسواسی

نویسندگان – سال تعاریف
فابرو دیگران (۱۹۸۷، ۱۳۲) خریدوسواسی یک نوع رفتارمصرف ناکارآمد، بیش ازحد و مخل زندگی افراد تعریف شده است.
فابرو اوگین (۱۹۸۹، ۱۵۵)

(۱۹۹۲، ۴۵۹)

خرید وسواسی به عنوان رفتارخرید مزمن و تکراری که یک واکنش اولیه به رویدادها و احساسات منفی است، تعریف شده است.
ادوارد (۱۹۹۳) خریدوسواسی، شکلی مزمن وغیرعادی از خرید و خرج کردن است که با اصرارهای شدید تکراری و غیر قابل کنترل برای خرید شناسایی می شود و وسیله ای برای کاهش اثرات منفی احساس اضطراب و استرس است.
دیتمار و دیگران] (۲۰۰۰، ۱۱۲) یک رفتار مصرف انحرافی که از لحاظ کیفی متمایز از رفتار مصرف معمولی است که به صورت مخرب و بیش از حد تعریف شده است.
بلک (۲۰۰۷، ۱۴) اختلال خرید وسواسی، رفتار خرید بیش از حد است که منجر به ناراحتی یا آسیب می شود.
میتال و دیگران (۲۰۰۸) خرید وسواسی تمایل به خریدمزمن محصولات که به مراتب بیش از نیاز و منابع فرد است.
سینگ و نایاک (۲۰۱۵) خریدوسواسی وضعیتی است که در آن خریدار کنترل خود را در روند خرید از دست می دهد و کالاهای غیر ضروری را خرید می کند.

 

صفا تقی پور
از زمانی که بخاطر دارم، به برند و تبلیغات علاقه داشتم، طی این سال ها مطالعات زیادی انجام دادم و هر چی بیشتر مطالعه کردم، متوجه شدم کمتر میدونم، چون علم برندینگ بسیار گسترده و بروزه و مدام لازمه تا خودتو بروز کنی. اینجا محل اشتراک گذاری دانش برند، اگه به برندسازی علاقه دارین همراه من باشین. پس؛ برند تو بساز و‌خوب #تبلیغ کن‌ تا بتونی محصول تو در فضای آنلاین#مانا‌ و #پایا کنی.
http://brandironi.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Top