شما اینجا هستید

تعاریف استرس

 استرس از موضوعاتی است که در قرن اخیر به عنوان یکی از عمده ترین حوزه های روان­شناسی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس موضع گیری های متفاوتی درباره ی تعریف آن وجود دارد که می توان آن ها را در سه سطح طبقه بندی کرد:

  • رویکرد اول، روی محیط تأکید کرده و استرس را به عنوان محرک معرفی می کند، محرکی که موجب احساس تنش می شود.

  • رویکرد دوم، استرس را به عنوان یک پاسخ در نظر می گیرد وآن را به عنوان واکنش نامعین روانی فیزیولوژیکی که به دلیل تغییرات آزارنده ایجاد شده اند، معرفی می کند. این رویکرد بر نشانگان عمومی سازش مبتنی است.

  • در رویکرد سوم برچگونگی ادراک فرداز موقعیت تأکید می شودو استرس را به شبکه ی وسیع عواملی مانند محرک، پاسخ، ویژگی های فردی، ارزشیابی ها و سبک های سازش نسبت می دهند که بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند. با این حال تعریف استرس هر چه باشد اغلب دانشمندان اتفاق نظر دارند که بروز استرس فرد را وادار می کند تا درجهت تغییر موقعیت خود یا سازش یافتگی با آن گام بردارد.

 

 تعاریف علمی استرس

نویسنده-سال تعاریف
لازاروس وفولکمن (۱۹۸۴، ۶) استرس را فرایند انطباق یا سرو کار داشتن با محرک های پیرامونی می دانند که مخرب یا تهدید کننده بوده و کارکردهای جسمانی یا روانی فرد را کاهش می دهد.
آدر و کوهن (۱۹۹۳، ۸۴) استرس را به هر نوع شرایط طبیعی یا ذهنی که توسط ارگانیزم به صورت تهدید واقعی یا ذهنی قلمداد می شود تعریف می کنند.
براون و کمپبل (۱۹۹۴، ۲۲) استرس را به صورت محرکی می دانند که از خارج بر فرد تحمیل می شود و ناراحتی های جسمانی و روانی را در پی دارد.
کرتیس (۲۰۰۰) استرس (تنیدگی) حالتی است که وقتی رخ می دهد افراد با رویدادهایی رو به رو می شوند که آنها را تهدید کننده سلامت جسمی یا روانی خود می یابند.
لوتانزودیگران (۲۰۰۷، ۲۱) استرس را می توان پاسخ انطباقی به یک موقعیت خارجی که به خطاهای جسمی، روحی و یا رفتاری افراد منجر می شود، تعریف نمود.
سنک و فیلیز (۲۰۱۵، ۵۰) استرس، احساس مردم است زمانی که تحت فشار هستند.

 

صفا تقی پور
از زمانی که بخاطر دارم، به برند و تبلیغات علاقه داشتم، طی این سال ها مطالعات زیادی انجام دادم و هر چی بیشتر مطالعه کردم، متوجه شدم کمتر میدونم، چون علم برندینگ بسیار گسترده و بروزه و مدام لازمه تا خودتو بروز کنی. اینجا محل اشتراک گذاری دانش برند، اگه به برندسازی علاقه دارین همراه من باشین. پس؛ برند تو بساز و‌خوب #تبلیغ کن‌ تا بتونی محصول تو در فضای آنلاین#مانا‌ و #پایا کنی.
http://brandironi.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Top