شما اینجا هستید
خانه > مدیریت بازار > خرید اجباری > تاریخچه پشیمانی

تاریخچه پشیمانی

پشیمانی پدیده ای است که باید در رشته های متعدد مانند روان­شناسی، اقتصاد و بازاریابی و از منظرهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد. نظریه پردازانی که در مورد پشیمانی مطالعه می کنند، می خواهند به این باور برسند که پشیمانی یک نتیجه ی اجتناب ناپذیر در تصمیم گیری است. در واقع پشیمانی، احساسات منطقی برای بهینه سازی رفتار تصمیم گیری است. احساساتی است که فرد درک یا تصور می کند که از تصمیم متفاوت اوایجادشده است.

نگاه های مختلفی در خصوص پیدایش و به کارگیری اولیه ی تئوری پشیمانی وجود دارد. با این وجود، آنچه که اجماع حداکثری در خصوص آن وجود دارد این است که پیدایش اولیه ی این تئوری در زمینه ی روان­شناسی اجتماعی و چگونگی تصمیم گیری افراد و مدل سازی رفتارهای اجتماعی و سیاسی صورت گرفته است. در حوزه ی مدیریت و اقتصاد اولین تحقیق مرتبط با مبحث پشیمانی در سال ۱۹۸۲ توسط «لومز و ساجدن» انجام شد. نتایج مطالعات این محققان نشان داد، افراد زمانی پشیمان خواهند شد که نتیجه ی به دست آمده، بدتر از نتیجه ای باشد که می توانستند با انتخاب گزینه ی دیگری به دست آورند. اولین نظریه ی توسعه یافته در این زمینه « تئوری توجیح تصمیم گیری» نام دارد که دو عنصر پشیمانی در تصمیم گیری را که عبارتند از: «ارزیابی مقایسه ای نتایج » و «احساس سرزنش خود به دلیل تصمیم اشتباه» در خود جای داده است. پس از معرفی تئوری پشیمانی توسط « لومز و ساجدن » در سال ۱۹۸۲ و به دنبال آن « بل» و « فیشبرن» در سال ۱۹۸۲، با توجه به اهمیت شبیه سازی رفتار افراد هنگام تصمیم گیری، بسیار مورد توجه قرار گرفت و پژوهشگران بسیاری در این زمینه فعالیت کردند. در حالی که تئوری پشیمانی برای اولین بار توسط اقتصاد دانان در تصمیم گیری­هااستفاده شد. توسط بازاریابان نیز به منظور ارائه ی دیدگاه های عمیق تر نسبت به رفتار پس از خرید مصرف کنندگان مورد استفاده قرار گرفت. پشیمانی احساسات مربوط به نارضایتی است که می تواند علت تغییر محصول یا خدمات به محصول یا خدمات جایگزین باشد.

صفا تقی پور
از زمانی که بخاطر دارم، به برند و تبلیغات علاقه داشتم، طی این سال ها مطالعات زیادی انجام دادم و هر چی بیشتر مطالعه کردم، متوجه شدم کمتر میدونم، چون علم برندینگ بسیار گسترده و بروزه و مدام لازمه تا خودتو بروز کنی. اینجا محل اشتراک گذاری دانش برند، اگه به برندسازی علاقه دارین همراه من باشین. پس؛ برند تو بساز و‌خوب #تبلیغ کن‌ تا بتونی محصول تو در فضای آنلاین#مانا‌ و #پایا کنی.
http://brandironi.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Top