شما اینجا هستید
خانه > برند > وفاداری > تاریخچه وفاداری

تاریخچه وفاداری

مفهوم وفاداری اولین بار در دهه ۱۹۴۰ ایجاد شد که مفهومی تک بعدی بود. بعد از آن، در سال‌های ۱۹۴۴ و ۱۹۴۵ دو مفهوم مجزا درباره ی وفاداری شکل گرفت: ” ترجیح برند” که بعدها با عنوان وفاداری نگرشی مطرح شد و “سهم بازار” که بعدها تحت عنوان وفاداری رفتاری ارائه شد. سی سال بعد از آن، مفهوم وفاداری وارد ادبیات آکادمیک شد و محققان دریافتند که وفاداری می‌تواند ترکیبی از وفاداری نگرشی و رفتاری باشد وفاداری به برند از زمانی که براون در سال ۱۹۵۲، آن را شناسایی کرد ارزش بسزایی یافت. جاکوبی در سال ۱۹۷۱، نخستین بار وفاداری به برند را با عنوان “رفتار موثر خرید مشتری از یک برند، که در طی زمان تکرار شود و توسط تعهد شدید وی به برند تقویت گردد” تعریف نمود.

صفا تقی پور
از زمانی که بخاطر دارم، به برند و تبلیغات علاقه داشتم، طی این سال ها مطالعات زیادی انجام دادم و هر چی بیشتر مطالعه کردم، متوجه شدم کمتر میدونم، چون علم برندینگ بسیار گسترده و بروزه و مدام لازمه تا خودتو بروز کنی. اینجا محل اشتراک گذاری دانش برند، اگه به برندسازی علاقه دارین همراه من باشین. پس؛ برند تو بساز و‌خوب #تبلیغ کن‌ تا بتونی محصول تو در فضای آنلاین#مانا‌ و #پایا کنی.
http://brandironi.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Top