شما اینجا هستید

برند سبز

 درعصر حاضر دستیابی به توسعه پایدار یکی از وظایف همگانی برای تمامی صنف ها و شرکت ها و تمامی ارگان ها به شمار می رود، اما  یکی از مولفه های برجسته دستیابی به این توسعه  توجه به برندسازی سبز است. برند سبز یک برچسب زیست محیطی است که توسط موسسه تحقیقاتی پایدار اروپا در وین توسعه یافته است و به تمام محصولات پایدار و سبز تعلق می گیرد.  مارک ها و برند های سبز نشان از آن دارد که آن محصول به نوعی با حفاظت از محیط زیست و شیوه های کسب و کار پایدار در ارتباط است.

 به طور کلی برندهای سبز آن دسته از برندها هستند که به دو اصل اساسی در اهداف توسعۀ خود پایبند هستند:

حفظ محیط زیست و کسب‌و‌کار پایدار.

و برندهایی که ادعای محافظت از محیط زیست داشته و مشتریان با خرید آنها، حساسیت و تعهد خود به محیط زیست را نشان می دهند، برند سبز نامیده می شوند. این برند ها در واقع به مصرف کنندگان این آگاهی را می رسانند که همواره نیاز به حفاظت از محیط زیست باید بیش از هرچیزی اولویتمند و با اهمیت شمرده شود. و در مجموع می توان بیان کرد که برند سبز به آن دسته از برندها اطلاق می گردد که مزیت بوم شناختی بر جسته ای ارائه می کنند و از اینرو برای طرفداران محیط زیست جذاب هستند و به دلیل دارا بودن ویزگی های مطلوب از نظر محیط زیست سبب تمایز از رقبا می گردند.

صفا تقی پور
از زمانی که بخاطر دارم، به برند و تبلیغات علاقه داشتم، طی این سال ها مطالعات زیادی انجام دادم و هر چی بیشتر مطالعه کردم، متوجه شدم کمتر میدونم، چون علم برندینگ بسیار گسترده و بروزه و مدام لازمه تا خودتو بروز کنی. اینجا محل اشتراک گذاری دانش برند، اگه به برندسازی علاقه دارین همراه من باشین. پس؛ برند تو بساز و‌خوب #تبلیغ کن‌ تا بتونی محصول تو در فضای آنلاین#مانا‌ و #پایا کنی.
http://brandironi.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Top