شما اینجا هستید

انواع خرید

سولومون (۲۰۰۲) خریدها را به سه دسته طبقه بندی کرده است :

  • خرید بدون برنامه: زمانی اتفاق می افتد که مصرف کننده برنامه ای برای خرید ندارد و تحت تأثیر طرح و چیدمان فروشگاه، فشار زمان و غیره قرار می گیرد و یا در فروشگاه احساس نیاز به خرید چیزی را به یاد می آورد.

  • خریدآنی (ناگهانی): زمانی است که میل ناگهانی به خرید به­وجود می آید که نمی توان در مقابل آن مقاومت کرد.

  • خرید وسواسی (اجباری): نتیجه ی بازدید و خرید مکرر مصرف کننده از فروشگاه به دلیل احساس خستگی، ناراحتی یا اضطراب.

اثرات منفی خرید وسواسی زمانی پدید می آید که مصرف کنندگان کنترل خرید کردن خود را از دست می دهند و هنگامی که این اتفاق می افتد مصرف کنندگان کالاهای غیر ضروری یا بیشتر از توان مالی خود را خریداری می کنند.خرید وسواسی یک مصرف وسواسی است که در ناحیه ی رفتار ناهنجار مصرف کننده و وابسته به قسمت تاریک مصرف می باشد. خریدوسواسی و خرید آنی (ناگهانی) گاهی با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند، اما این دو سازه مترادف هم نیستند. در نگاه اول، این دو خرید ممکن است قابل تمایز نباشند چرا که هر دو نشانه ی یک خرید بدون برنامه ریزی، غیرضروری ومفرط است و ممکن است به طور بالقوه عواقب خطرناکی برای افراد (گناه، ورشکستگی، طلاق) و برای جامعه (افزایش قیمت، کسری بودجه و آلودگی)را به همراه داشته باشد. پس از بررسی دقیق تر می توان به تفاوت های مهمی از آن ها اشاره داشت:

خریدآنی باعاملی خارجی (مانند نزدیکی محصول به صندوق ثبت سفارش) برانگیخته می شود، اما خریدوسواسی با عاملی درونی (مانند استرس یا اضطراب) تحریک می شود؛ در نتیجه خرید و هزینه کردن راه فرار از عوامل درونی به حساب می آید. خریدآنی بر محصول خاصی در یک لحظه ی خاص متمرکزاست در حالی که خریدوسواسی یک رفتار دیرپا است که تمرکز آن بر فرایند خرید، نه خود خریدها می باشد.

روک و گاردنر (۱۹۹۳) دریافتند که ۸۵ درصد پاسخ دهندگان به نظرسنجی ها، خلق و خوی مثبت را نسبت به خلق و خوی منفی بر رفتار خرید ناگهانی سودمند نشان دادند.

صفا تقی پور
از زمانی که بخاطر دارم، به برند و تبلیغات علاقه داشتم، طی این سال ها مطالعات زیادی انجام دادم و هر چی بیشتر مطالعه کردم، متوجه شدم کمتر میدونم، چون علم برندینگ بسیار گسترده و بروزه و مدام لازمه تا خودتو بروز کنی. اینجا محل اشتراک گذاری دانش برند، اگه به برندسازی علاقه دارین همراه من باشین. پس؛ برند تو بساز و‌خوب #تبلیغ کن‌ تا بتونی محصول تو در فضای آنلاین#مانا‌ و #پایا کنی.
http://brandironi.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Top