شما اینجا هستید
خانه > برند > الگوهای وفاداری

الگوهای وفاداری

الیور در سال ۱۹۹۷، چهارچوبی از چهار مرحله برای وفاداری به برند معرفی کرد. به اعتقاد او مشتریان به طور متوالی چهار مرحله وفاداری را پشت سر می گذارد: شناختی، احساسی، کنشی و عمل که عبور از هر مرحله بیانگر افزایش سطح وفاداری آنها است. با این الگو گرایش فردی نسبت به سازمان به روابط مستحکم تر با سازمان می انجامد.
کاتلرنیز معتقد است وفاداری به برند شامل چهار الگو میباشد:
۱. مشتریان وفادار سرسخت: همیشه یک برند را خریداری میکنند.
۲. مشتریان وفادار نرم: به دو یا سه برند وفادار هستند.
۳. مشتریان وفادار متغیر: از یک برند به برند دیگر در حرکت هستند.
۴. مشتریان بی وفا: همیشه برای چانه زنی در بازار گشته و به دنبال برندی متفاوت هستند.

صفا تقی پور
از زمانی که بخاطر دارم، به برند و تبلیغات علاقه داشتم، طی این سال ها مطالعات زیادی انجام دادم و هر چی بیشتر مطالعه کردم، متوجه شدم کمتر میدونم، چون علم برندینگ بسیار گسترده و بروزه و مدام لازمه تا خودتو بروز کنی. اینجا محل اشتراک گذاری دانش برند، اگه به برندسازی علاقه دارین همراه من باشین. پس؛ برند تو بساز و‌خوب #تبلیغ کن‌ تا بتونی محصول تو در فضای آنلاین#مانا‌ و #پایا کنی.
http://brandironi.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Top